Asiakkaita

Aloitimme yhteistyön Consaivon kanssa, koska verkkokauppamme kasvun jatkuminen tarvitsi tarkempaa suunnittelua ja systemaattisempaa johtamista. Aloitimme asiakkaiden segmentoinnilla ja kohdistimme laajan brändivalikoimamme markkinoinnin uudelleen. Rakensimme koko henkilöstön voimin asiakasprofiilit tärkeimmille brändeillemme ja kuvasimme näille ostopolut verkkokauppamme asiakaskokemuksen kehittämistä varten.

Johtamisen teema aloitettiin koko porukan yhteisillä onnistuneen työpäivän esteiden purkamisella. Käynnistimme päivän päätteeksi useita ketteriä käytäntöjä, joilla esille tulleita esteitä saatiin poistettua saman tien. Olemme käyneet läpi esimiestyötä, organisointia ja priorisointia. Käytössämme on nyt sparrauksesta saatuja oppeja ja käytännön työkaluja eri tilanteisiin.

Yhteistyömme antoi paljon eväitä kasvupolullemme. Saimme irti paljon konkreettisia työkaluja, joita pääsimme hyödyntämään heti, sekä opimme paljon toimintamalleja, niin talouden kuin johtamisenkin näkökulmasta. Koko porukan yhteiset kehityspäivät olivat parasta antia, joissa saimme hyvin sitoutettua koko henkilöstön mukaan kehitykseen.

Tiina Skinnari
Yrittäjä, Disturb Scandinavia Oy
Lapin Vuoden nuori yrittäjä 2018
Suomen paras verkkokauppa 2018


Kutsuimme Esa Heikkilän advisoriksi Nordea Growth Boardiin 2017 alussa. Ohjelman tavoitteena on parantaa kasvuyritysten rahoitus- ja kasvunvalmiuksia. Työstimme strategiaa ja suuntaa perheyrityksellemme pohtien mm. energian tuotantoon liittyviä vaihtoehtoja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Projektin päätyttyä oli luonnollista jatkaa yhteistyötä Consaivon kanssa, koska edessämme oli mittava ERP-järjestelmän vaihto johtamiseen liittyvine haasteineen.

Olemme kehittäneet  johtoryhmätyöskentelyä numeroilla johtamisen näkökulmasta. Yhteisellä agendallamme ovat olleet johdon ja esimiesten roolit, vastuut ja prosessien kehittäminen. Aiemmin käytimme suurta määrää erilaisia johtamisen ja tuotannon seurannan työkaluja. Tämän rinnalla kulkee muutamia ketteriä projektihallinnan ja toiminnan kehittämisen työkaluja digitaalisessa muodossa.

Yhteistyömme on ollut mutkatonta ja varsinkin loppua kohti asiat ovat selkiytyneet. Työskentelymetodit toimivat meidän tapauksessa.

Jari Sistonen
Yrittäjä/Toimitusjohtaja
U-Cont Oy Ltd


Halusimme nopeuttaa A-lehdet Dialogin transformaatiota asiakaslehtitalosta digitaaliseksi sisältömarkkinoijaksi yhteisellä strategiatyöllä. Samalla terävöitimme tapaamme hoitaa asiakkaita ja kehitimme uusia palveluita.

Työhön osallistettiin koko organisaatio johtoryhmän ohjauksessa. Projekti sitoutti ja innosti henkilökuntaa muutosprosessiin ja saimme nopeasti konkreettisia tuloksia ja uusia ideoita jatkotyöstöä varten.

Jyrki Rehumäki
Toimitusjohtaja, A-Lehdet Dialogi Oy


Emme olleet tyytyväisiä myynnin kehitykseen kotimaan markkinoilla. Aloitimme Consaivon kanssa kehitysprojektin tavoitteenamme suurempi konversio myymälöissä ja systemaattisempi yhteistyö kauppiaiden kanssa. Lähtötilanteen arvioinnin jälkeen luokittelimme asiakkaita ja määrittelimme hoitomallit koko organisaation voimin.

Uusi toimintamalli otettiin todella hyvin vastaan myynnissä ja jakelutiessä. Projekti antoi alkusysäyksen myynnin kasvulle, joka jatkuu yhä.

Klaus Rauhansalo
CEO at Footbalance System Group


Consaivo on IT Groupin yhteistyökumppani ja sparraaja. Kasvuhakuinen ja energinen uusien liiketoimintamallien etsintämme kaipaa aika ajoin pysähtymistä perusasioiden ääreen.

Yhteiset keskustelut ja suunnittelu ovat auttaneet meitä pysymään polulla kovasta vauhdista huolimatta. Kuuntelemme asiakkaita aina herkällä korvalla. Suosittelemme Esan palveluita kaikille kasvuyrityksille!

Teemu Stöders & Marko Lindvall
Kasvuyrittäjät, IT Group Finland Oy


Printcom Oy oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin ja ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Osittain tästä johtuen ei kaikkia liiketoimintaprosesseja ole kuvattu ja systematisoitu. Wiltrainin kanssa toteutetun konsultointiprojektin aikana kuvattiin keskeisimmät prosessit.

Tämän lisäksi aiemmin tehty strategiatyö arvioitiin ja kirkastettiin. Strategiaa syvennettiin ja konkretisoitiin avaamalla eri tuoteryhmien ansaintalogiikkaa, tavoiteasetantaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Saimme käyttövalmista ja hyvin pohdittua materiaalia valmiiksi lyhyessä ajassa yrityksemme kehittämisen pohjaksi.

Jyrki Vaara
Toimitusjohtaja, Printcom Oy


Aloitimme yhteistyön Consaivon kanssa, koska verkkokauppamme kasvun jatkuminen tarvitsi tarkempaa suunnittelua ja systemaattisempaa johtamista. Aloitimme asiakkaiden segmentoinnilla ja kohdistimme laajan brändivalikoimamme markkinoinnin uudelleen. Rakensimme koko henkilöstön voimin asiakasprofiilit tärkeimmille brändeillemme ja kuvasimme näille ostopolut verkkokauppamme asiakaskokemuksen kehittämistä varten.

Johtamisen teema aloitettiin koko porukan yhteisillä onnistuneen työpäivän esteiden purkamisella. Käynnistimme päivän päätteeksi useita ketteriä käytäntöjä, joilla esille tulleita esteitä saatiin poistettua saman tien. Olemme käyneet läpi esimiestyötä, organisointia ja priorisointia. Käytössämme on nyt sparrauksesta saatuja oppeja ja käytännön työkaluja eri tilanteisiin.

Yhteistyömme antoi paljon eväitä kasvupolullemme. Saimme irti paljon konkreettisia työkaluja, joita pääsimme hyödyntämään heti, sekä opimme paljon toimintamalleja, niin talouden kuin johtamisenkin näkökulmasta. Koko porukan yhteiset kehityspäivät olivat parasta antia, joissa saimme hyvin sitoutettua koko henkilöstön mukaan kehitykseen.

Tiina Skinnari
Yrittäjä, Disturb Scandinavia Oy
Lapin Vuoden nuori yrittäjä 2018
Suomen paras verkkokauppa 2018

Kutsuimme Esa Heikkilän advisoriksi Nordea Growth Boardiin 2017 alussa. Ohjelman tavoitteena on parantaa kasvuyritysten rahoitus- ja kasvunvalmiuksia. Työstimme strategiaa ja suuntaa perheyrityksellemme pohtien mm. energian tuotantoon liittyviä vaihtoehtoja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Projektin päätyttyä oli luonnollista jatkaa yhteistyötä Consaivon kanssa, koska edessämme oli mittava ERP-järjestelmän vaihto johtamiseen liittyvine haasteineen.

Olemme kehittäneet  johtoryhmätyöskentelyä numeroilla johtamisen näkökulmasta. Yhteisellä agendallamme ovat olleet johdon ja esimiesten roolit, vastuut ja prosessien kehittäminen. Aiemmin käytimme suurta määrää erilaisia johtamisen ja tuotannon seurannan työkaluja. Tämän rinnalla kulkee muutamia ketteriä projektihallinnan ja toiminnan kehittämisen työkaluja digitaalisessa muodossa.

Yhteistyömme on ollut mutkatonta ja varsinkin loppua kohti asiat ovat selkiytyneet. Työskentelymetodit toimivat meidän tapauksessa.

Jari Sistonen
Yrittäjä/Toimitusjohtaja
U-Cont Oy Ltd

Halusimme nopeuttaa A-lehdet Dialogin transformaatiota asiakaslehtitalosta digitaaliseksi sisältömarkkinoijaksi yhteisellä strategiatyöllä. Samalla terävöitimme tapaamme hoitaa asiakkaita ja kehitimme uusia palveluita.

Työhön osallistettiin koko organisaatio johtoryhmän ohjauksessa. Projekti sitoutti ja innosti henkilökuntaa muutosprosessiin ja saimme nopeasti konkreettisia tuloksia ja uusia ideoita jatkotyöstöä varten.

Jyrki Rehumäki
Toimitusjohtaja, A-Lehdet Dialogi Oy

Emme olleet tyytyväisiä myynnin kehitykseen kotimaan markkinoilla. Aloitimme Consaivon kanssa kehitysprojektin tavoitteenamme suurempi konversio myymälöissä ja systemaattisempi yhteistyö kauppiaiden kanssa. Lähtötilanteen arvioinnin jälkeen luokittelimme asiakkaita ja määrittelimme hoitomallit koko organisaation voimin.

Uusi toimintamalli otettiin todella hyvin vastaan myynnissä ja jakelutiessä. Projekti antoi alkusysäyksen myynnin kasvulle, joka jatkuu yhä.

Klaus Rauhansalo
CEO at Footbalance System Group

Consaivo on IT Groupin yhteistyökumppani ja sparraaja. Kasvuhakuinen ja energinen uusien liiketoimintamallien etsintämme kaipaa aika ajoin pysähtymistä perusasioiden ääreen.

Yhteiset keskustelut ja suunnittelu ovat auttaneet meitä pysymään polulla kovasta vauhdista huolimatta. Kuuntelemme asiakkaita aina herkällä korvalla. Suosittelemme Esan palveluita kaikille kasvuyrityksille!

Teemu Stöders & Marko Lindvall
Kasvuyrittäjät, IT Group Finland Oy

Printcom Oy oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin ja ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Osittain tästä johtuen ei kaikkia liiketoimintaprosesseja ole kuvattu ja systematisoitu. Wiltrainin kanssa toteutetun konsultointiprojektin aikana kuvattiin keskeisimmät prosessit.

Tämän lisäksi aiemmin tehty strategiatyö arvioitiin ja kirkastettiin. Strategiaa syvennettiin ja konkretisoitiin avaamalla eri tuoteryhmien ansaintalogiikkaa, tavoiteasetantaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Saimme käyttövalmista ja hyvin pohdittua materiaalia valmiiksi lyhyessä ajassa yrityksemme kehittämisen pohjaksi.

Jyrki Vaara
Toimitusjohtaja, Printcom Oy

Aloitimme yhteistyön Consaivon kanssa, koska verkkokauppamme kasvun jatkuminen tarvitsi tarkempaa suunnittelua ja systemaattisempaa johtamista. Aloitimme asiakkaiden segmentoinnilla ja kohdistimme laajan brändivalikoimamme markkinoinnin uudelleen. Rakensimme koko henkilöstön voimin asiakasprofiilit tärkeimmille brändeillemme ja kuvasimme näille ostopolut verkkokauppamme asiakaskokemuksen kehittämistä varten.

Johtamisen teema aloitettiin koko porukan yhteisillä onnistuneen työpäivän esteiden purkamisella. Käynnistimme päivän päätteeksi useita ketteriä käytäntöjä, joilla esille tulleita esteitä saatiin poistettua saman tien. Olemme käyneet läpi esimiestyötä, organisointia ja priorisointia. Käytössämme on nyt sparrauksesta saatuja oppeja ja käytännön työkaluja eri tilanteisiin.

Yhteistyömme antoi paljon eväitä kasvupolullemme. Saimme irti paljon konkreettisia työkaluja, joita pääsimme hyödyntämään heti, sekä opimme paljon toimintamalleja, niin talouden kuin johtamisenkin näkökulmasta. Koko porukan yhteiset kehityspäivät olivat parasta antia, joissa saimme hyvin sitoutettua koko henkilöstön mukaan kehitykseen.

Tiina Skinnari
Yrittäjä, Disturb Scandinavia Oy
Lapin Vuoden nuori yrittäjä 2018
Suomen paras verkkokauppa 2018

Kutsuimme Esa Heikkilän advisoriksi Nordea Growth Boardiin 2017 alussa. Ohjelman tavoitteena on parantaa kasvuyritysten rahoitus- ja kasvunvalmiuksia. Työstimme strategiaa ja suuntaa perheyrityksellemme pohtien mm. energian tuotantoon liittyviä vaihtoehtoja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Projektin päätyttyä oli luonnollista jatkaa yhteistyötä Consaivon kanssa, koska edessämme oli mittava ERP-järjestelmän vaihto johtamiseen liittyvine haasteineen.

Olemme kehittäneet  johtoryhmätyöskentelyä numeroilla johtamisen näkökulmasta. Yhteisellä agendallamme ovat olleet johdon ja esimiesten roolit, vastuut ja prosessien kehittäminen. Aiemmin käytimme suurta määrää erilaisia johtamisen ja tuotannon seurannan työkaluja. Tämän rinnalla kulkee muutamia ketteriä projektihallinnan ja toiminnan kehittämisen työkaluja digitaalisessa muodossa.

Yhteistyömme on ollut mutkatonta ja varsinkin loppua kohti asiat ovat selkiytyneet. Työskentelymetodit toimivat meidän tapauksessa.

Jari Sistonen
Yrittäjä/Toimitusjohtaja
U-Cont Oy Ltd

Halusimme nopeuttaa A-lehdet Dialogin transformaatiota asiakaslehtitalosta digitaaliseksi sisältömarkkinoijaksi yhteisellä strategiatyöllä. Samalla terävöitimme tapaamme hoitaa asiakkaita ja kehitimme uusia palveluita.

Työhön osallistettiin koko organisaatio johtoryhmän ohjauksessa. Projekti sitoutti ja innosti henkilökuntaa muutosprosessiin ja saimme nopeasti konkreettisia tuloksia ja uusia ideoita jatkotyöstöä varten.

Jyrki Rehumäki
Toimitusjohtaja, A-Lehdet Dialogi Oy

Emme olleet tyytyväisiä myynnin kehitykseen kotimaan markkinoilla. Aloitimme Consaivon kanssa kehitysprojektin tavoitteenamme suurempi konversio myymälöissä ja systemaattisempi yhteistyö kauppiaiden kanssa. Lähtötilanteen arvioinnin jälkeen luokittelimme asiakkaita ja määrittelimme hoitomallit koko organisaation voimin.

Uusi toimintamalli otettiin todella hyvin vastaan myynnissä ja jakelutiessä. Projekti antoi alkusysäyksen myynnin kasvulle, joka jatkuu yhä.

Klaus Rauhansalo
CEO at Footbalance System Group

Consaivo on IT Groupin yhteistyökumppani ja sparraaja. Kasvuhakuinen ja energinen uusien liiketoimintamallien etsintämme kaipaa aika ajoin pysähtymistä perusasioiden ääreen.

Yhteiset keskustelut ja suunnittelu ovat auttaneet meitä pysymään polulla kovasta vauhdista huolimatta. Kuuntelemme asiakkaita aina herkällä korvalla. Suosittelemme Esan palveluita kaikille kasvuyrityksille!

Teemu Stöders & Marko Lindvall
Kasvuyrittäjät, IT Group Finland Oy

Printcom Oy oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin ja ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Osittain tästä johtuen ei kaikkia liiketoimintaprosesseja ole kuvattu ja systematisoitu. Wiltrainin kanssa toteutetun konsultointiprojektin aikana kuvattiin keskeisimmät prosessit.

Tämän lisäksi aiemmin tehty strategiatyö arvioitiin ja kirkastettiin. Strategiaa syvennettiin ja konkretisoitiin avaamalla eri tuoteryhmien ansaintalogiikkaa, tavoiteasetantaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Saimme käyttövalmista ja hyvin pohdittua materiaalia valmiiksi lyhyessä ajassa yrityksemme kehittämisen pohjaksi.

Jyrki Vaara
Toimitusjohtaja, Printcom Oy