Asiakkaita

Halusimme nopeuttaa A-lehdet Dialogin transformaatiota asiakaslehtitalosta digitaaliseksi sisältömarkkinoijaksi yhteisellä strategiatyöllä. Samalla terävöitimme tapaamme hoitaa asiakkaita ja kehitimme uusia palveluita.

Työhön osallistettiin koko organisaatio johtoryhmän ohjauksessa. Projekti sitoutti ja innosti henkilökuntaa muutosprosessiin ja saimme nopeasti konkreettisia tuloksia ja uusia ideoita jatkotyöstöä varten.

Jyrki Rehumäki
Toimitusjohtaja, A-Lehdet Dialogi Oy

Emme olleet tyytyväisiä myynnin kehitykseen kotimaan markkinoilla. Aloitimme Consaivon kanssa kehitysprojektin tavoitteenamme suurempi konversio myymälöissä ja systemaattisempi yhteistyö kauppiaiden kanssa. Lähtötilanteen arvioinnin jälkeen luokittelimme asiakkaita ja määrittelimme hoitomallit koko organisaation voimin.

Uusi toimintamalli otettiin todella hyvin vastaan myynnissä ja jakelutiessä. Projekti antoi alkusysäyksen myynnin kasvulle, joka jatkuu yhä.

Klaus Rauhansalo
CEO at Footbalance System Group

Consaivo on IT Groupin yhteistyökumppani ja sparraaja. Kasvuhakuinen ja energinen uusien liiketoimintamallien etsintämme kaipaa aika ajoin pysähtymistä perusasioiden ääreen.

Yhteiset keskustelut ja suunnittelu ovat auttaneet meitä pysymään polulla kovasta vauhdista huolimatta. Kuuntelemme asiakkita aina herkällä korvalla. Suosittelemme Esan palveluita kaikille kasvuyrityksille!

Teemu Stöders & Marko Lindvall
Kasvuyrittäjät, IT Group Finland Oy

Printcom Oy oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin ja ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Osittain tästä johtuen ei kaikkia liiketoimintaprosesseja ole kuvattu ja systematisoitu. Wiltrainin kanssa toteutetun konsultointiprojektin aikana kuvattiin keskeisimmät prosessit.

Tämän lisäksi aiemmin tehty strategiatyö arvioitiin ja kirkastettiin. Strategiaa syvennettiin ja konkretisoitiin avaamalla eri tuoteryhmien ansaintalogiikkaa, tavoiteasetantaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Saimme käyttövalmista ja hyvin pohdittua materiaalia valmiiksi lyhyessä ajassa yrityksemme kehittämisen pohjaksi.

Jyrki Vaara
Toimitusjohtaja, Printcom Oy

Halusimme nopeuttaa A-lehdet Dialogin transformaatiota asiakaslehtitalosta digitaaliseksi sisältömarkkinoijaksi yhteisellä strategiatyöllä. Samalla terävöitimme tapaamme hoitaa asiakkaita ja kehitimme uusia palveluita.

Työhön osallistettiin koko organisaatio johtoryhmän ohjauksessa. Projekti sitoutti ja innosti henkilökuntaa muutosprosessiin ja saimme nopeasti konkreettisia tuloksia ja uusia ideoita jatkotyöstöä varten.

Jyrki Rehumäki
Toimitusjohtaja, A-Lehdet Dialogi Oy

Emme olleet tyytyväisiä myynnin kehitykseen kotimaan markkinoilla. Aloitimme Consaivon kanssa kehitysprojektin tavoitteenamme suurempi konversio myymälöissä ja systemaattisempi yhteistyö kauppiaiden kanssa. Lähtötilanteen arvioinnin jälkeen luokittelimme asiakkaita ja määrittelimme hoitomallit koko organisaation voimin.

Uusi toimintamalli otettiin todella hyvin vastaan myynnissä ja jakelutiessä. Projekti antoi alkusysäyksen myynnin kasvulle, joka jatkuu yhä.

Klaus Rauhansalo
CEO at Footbalance System Group

Consaivo on IT Groupin yhteistyökumppani ja sparraaja. Kasvuhakuinen ja energinen uusien liiketoimintamallien etsintämme kaipaa aika ajoin pysähtymistä perusasioiden ääreen.

Yhteiset keskustelut ja suunnittelu ovat auttaneet meitä pysymään polulla kovasta vauhdista huolimatta. Kuuntelemme asiakkita aina herkällä korvalla. Suosittelemme Esan palveluita kaikille kasvuyrityksille!

Teemu Stöders & Marko Lindvall
Kasvuyrittäjät, IT Group Finland Oy

Printcom Oy oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin ja ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Osittain tästä johtuen ei kaikkia liiketoimintaprosesseja ole kuvattu ja systematisoitu. Wiltrainin kanssa toteutetun konsultointiprojektin aikana kuvattiin keskeisimmät prosessit.

Tämän lisäksi aiemmin tehty strategiatyö arvioitiin ja kirkastettiin. Strategiaa syvennettiin ja konkretisoitiin avaamalla eri tuoteryhmien ansaintalogiikkaa, tavoiteasetantaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Saimme käyttövalmista ja hyvin pohdittua materiaalia valmiiksi lyhyessä ajassa yrityksemme kehittämisen pohjaksi.

Jyrki Vaara
Toimitusjohtaja, Printcom Oy

Halusimme nopeuttaa A-lehdet Dialogin transformaatiota asiakaslehtitalosta digitaaliseksi sisältömarkkinoijaksi yhteisellä strategiatyöllä. Samalla terävöitimme tapaamme hoitaa asiakkaita ja kehitimme uusia palveluita.

Työhön osallistettiin koko organisaatio johtoryhmän ohjauksessa. Projekti sitoutti ja innosti henkilökuntaa muutosprosessiin ja saimme nopeasti konkreettisia tuloksia ja uusia ideoita jatkotyöstöä varten.

Jyrki Rehumäki
Toimitusjohtaja, A-Lehdet Dialogi Oy

Emme olleet tyytyväisiä myynnin kehitykseen kotimaan markkinoilla. Aloitimme Consaivon kanssa kehitysprojektin tavoitteenamme suurempi konversio myymälöissä ja systemaattisempi yhteistyö kauppiaiden kanssa. Lähtötilanteen arvioinnin jälkeen luokittelimme asiakkaita ja määrittelimme hoitomallit koko organisaation voimin.

Uusi toimintamalli otettiin todella hyvin vastaan myynnissä ja jakelutiessä. Projekti antoi alkusysäyksen myynnin kasvulle, joka jatkuu yhä.

Klaus Rauhansalo
CEO at Footbalance System Group

Consaivo on IT Groupin yhteistyökumppani ja sparraaja. Kasvuhakuinen ja energinen uusien liiketoimintamallien etsintämme kaipaa aika ajoin pysähtymistä perusasioiden ääreen.

Yhteiset keskustelut ja suunnittelu ovat auttaneet meitä pysymään polulla kovasta vauhdista huolimatta. Kuuntelemme asiakkita aina herkällä korvalla. Suosittelemme Esan palveluita kaikille kasvuyrityksille!

Teemu Stöders & Marko Lindvall
Kasvuyrittäjät, IT Group Finland Oy

Printcom Oy oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin ja ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Osittain tästä johtuen ei kaikkia liiketoimintaprosesseja ole kuvattu ja systematisoitu. Wiltrainin kanssa toteutetun konsultointiprojektin aikana kuvattiin keskeisimmät prosessit.

Tämän lisäksi aiemmin tehty strategiatyö arvioitiin ja kirkastettiin. Strategiaa syvennettiin ja konkretisoitiin avaamalla eri tuoteryhmien ansaintalogiikkaa, tavoiteasetantaa ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Saimme käyttövalmista ja hyvin pohdittua materiaalia valmiiksi lyhyessä ajassa yrityksemme kehittämisen pohjaksi.

Jyrki Vaara
Toimitusjohtaja, Printcom Oy