0

Kasvuohjelma

Yrityksen johto oli tiukasti kiinni asiakastyössä ja operatiivisessa johtamisessa. Markkinoilla tapahtuva voimakas muutos edellytti kuitenkin toiminnan uudelleen arviointia. Aloitimme [...]

0

Jakelutiemarkkinointi

Promootiotoiminta oli jatkunut myynnin ohjaamana pitkään. Käytössä olevat resurssit liikkuivat asiakkaalta toiselle ilman ennakkosuunnittelua, tavoitteita ja agendaa. Operaatio oli kallis ja [...]

0

Pohjoismainen organisointi

Organisaatio toimi maakohtaisesti asiakkaiden kanssa, mutta sitä ohjattiin keskitetysti. Asiakkaiden siirtyessä Pohjoismaiseen päätöksentekoon ja logistiikkaan, päätettiin siirtyä vastaavaan [...]

0

Eurooppalainen hinnoittelu

Hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää kaupalliset ehdot ja hinnoittelupolitiikka Euroopan tasolla. Projektiryhmään kuuluivat ylin johto ja maiden edustajat. Työstimme mallia kaksi vuotta ennen sen [...]