Kehittäminen toimii vasta kun työn onnistumisen esteet on purettu

Pareto on oikeassa: 20 % työstä tuo 80 % tuloksista

Esimies – kuuntele, haasta ja tue

Digitaalisuus ja sosiaalinen media – ihmisten arkea hyvässä ja pahassa

Valveillaoloajastamme suuri osa kuluu erilaisia kuvaruutuja katsellen. Keskittyminen on vaikeaa kun sitä häiritsevät älylaitteiden piipitys ja sirpaloituneet työtehtävät. Ihmisten välinen dialogi on siirtynyt digitaalisille alustoille läsnäolossa tapahtuvan vuorovaikutuksen ulottumattomiin. Työhyvinvoinnin yleinen kehitystrendi ei näytä hyvältä. Laadukkaat johtamisen mallit ovat nyt tarpeen.

Mistä kannattaa aloittaa?

Ensimmäiseksi puramme työntekijöiden henkilökohtaiset arjen työn esteet. Toiminnan kehittäminen voi alkaa vasta sitten kun nämä on laitettu työn alle ja sen myötä poistuvat päiväjärjestyksestä. Purkutalkoiden kautta ohitamme oireet ja pääsemme kiinni juurisyihin. Ratkomme niitä asioita joiden takia hyvä työpäiväkokemus ei toteudu.

Purkutalkoissa työntekijät ovat laadukkaalla tavalla samaan aikaan saman asian äärellä. Valmennus ja sparraus on energistä ja haastaa avoimeen keskusteluun ratkaisuvaihtoehdoista. Kärsivällinen innostuneisuus käsiteltävään aiheeseen on yhteisenä tavoitteenamme.

Käytämme helppoja työkaluja esteiden ratkaisemisessa. Monille harjoitus on ensimmäinen askel ketterän kehittämisen maailmaan. Voimme käyttää digitaalisia työkaluja kohtaamisten välillä tapahtuvaan pohdintaan ja keskusteluun. Tässä käytössä ne ovat oivallisia.

Digitaalisuus ja sosiaalinen media – ihmisten arkea hyvässä ja pahassa

Valveillaoloajastamme suuri osa kuluu erilaisia kuvaruutuja katsellen. Keskittyminen on vaikeaa kun sitä häiritsevät älylaitteiden piipitys ja sirpaloituneet työtehtävät. Ihmisten välinen dialogi on siirtynyt digitaalisille alustoille läsnäolossa tapahtuvan vuorovaikutuksen ulottumattomiin. Työhyvinvoinnin yleinen kehitystrendi ei näytä hyvältä. Laadukkaat johtamisen mallit ovat nyt tarpeen.

Mistä kannattaa aloittaa?

Ensimmäiseksi puramme työntekijöiden henkilökohtaiset arjen työn esteet. Toiminnan kehittäminen voi alkaa vasta sitten kun nämä on laitettu työn alle ja sen myötä poistuvat päiväjärjestyksestä. Purkutalkoiden kautta ohitamme oireet ja pääsemme kiinni juurisyihin. Ratkomme niitä asioita joiden takia hyvä työpäiväkokemus ei toteudu.

Purkutalkoissa työntekijät ovat laadukkaalla tavalla samaan aikaan saman asian äärellä. Valmennus ja sparraus on energistä ja haastaa avoimeen keskusteluun ratkaisuvaihtoehdoista. Kärsivällinen innostuneisuus käsiteltävään aiheeseen on yhteisenä tavoitteenamme.

Käytämme helppoja työkaluja esteiden ratkaisemisessa. Monille harjoitus on ensimmäinen askel ketterän kehittämisen maailmaan. Voimme käyttää digitaalisia työkaluja kohtaamisten välillä tapahtuvaan pohdintaan ja keskusteluun. Tässä käytössä ne ovat oivallisia.

Digitaalisuus ja sosiaalinen media – ihmisten arkea hyvässä ja pahassa

Valveillaoloajastamme suuri osa kuluu erilaisia kuvaruutuja katsellen. Keskittyminen on vaikeaa kun sitä häiritsevät älylaitteiden piipitys ja sirpaloituneet työtehtävät. Ihmisten välinen dialogi on siirtynyt digitaalisille alustoille läsnäolossa tapahtuvan vuorovaikutuksen ulottumattomiin. Työhyvinvoinnin yleinen kehitystrendi ei näytä hyvältä. Laadukkaat johtamisen mallit ovat nyt tarpeen.

Mistä kannattaa aloittaa?

Ensimmäiseksi puramme työntekijöiden henkilökohtaiset arjen työn esteet. Toiminnan kehittäminen voi alkaa vasta sitten kun nämä on laitettu työn alle ja sen myötä poistuvat päiväjärjestyksestä. Purkutalkoiden kautta ohitamme oireet ja pääsemme kiinni juurisyihin. Ratkomme niitä asioita joiden takia hyvä työpäiväkokemus ei toteudu.

Purkutalkoissa työntekijät ovat laadukkaalla tavalla samaan aikaan saman asian äärellä. Valmennus ja sparraus on energistä ja haastaa avoimeen keskusteluun ratkaisuvaihtoehdoista. Kärsivällinen innostuneisuus käsiteltävään aiheeseen on yhteisenä tavoitteenamme.

Käytämme helppoja työkaluja esteiden ratkaisemisessa. Monille harjoitus on ensimmäinen askel ketterän kehittämisen maailmaan. Voimme käyttää digitaalisia työkaluja kohtaamisten välillä tapahtuvaan pohdintaan ja keskusteluun. Tässä käytössä ne ovat oivallisia.

Tekemisen määrä kasvaa laadun kustannuksella – onko niin kiire soutaa, että ei ole aikaa vetäistä moottoria käyntiin?

Työelämän ja liiketoiminnan tahti rivakoituu globaalin kilpailun ja digitalisaation imussa. Nopeat markkinamuutokset yllättävät ikävästi tyytyväiseen olotilaan tuudittautuneet yritykset. Kaikenlaista halutaan kokeilla, mutta aika menee tulipalojen sammutteluun. Informaation määrä kuusinkertaistuu joka vuosi. Tehtävien priorisointi on koko ajan vaikeampaa, vaikka 20 % työstä tuottaa 80 % tuloksista. Muutoksen tarve tunnistetaan, mutta on vaikea päättää mistä aloittaa.

Selvitetäänkö tilannetta ensin?

Myyntiin ja asiakkaiden tyytyväisyyteen satsaaminen on aina järkevää. Rahaa tulee kassaan vain asiakkailta tai pankista lainaamalla. Yrityksen kaikkien toimintojen pitää tukea asiakkaiden palveluprosesseja. Tämä tarkoittaa kaikkia työntekijöitä.

Keskitytään olennaiseen ja selvitetään yrityksesi vahvuudet, kilpailuedut ja asiakastyöskentely kokonaisuudessaan. Läpivalaisemme keskeiset toiminnan osa-alueet, kuten arvot, henkilöstön osaamisen, resurssit, toimintakulttuurin, organisaation, prosessit ja toimintaa tukevat järjestelmät.

Selvityksen pohjalta tehtyjen valintojen perusteella voidaan aloittaa toiminnan ketterä kehittäminen ja valmennukset. Asiakaskokemus on muutoksen toteuttamisen tärkein ohjaava tekijä, siksi kehitystyö aloitetaan myynnin ja asiakaspalvelun kanssa.

Tekemisen määrä kasvaa laadun kustannuksella – onko niin kiire soutaa, että ei ole aikaa vetäistä moottoria käyntiin?

Työelämän ja liiketoiminnan tahti rivakoituu globaalin kilpailun ja digitalisaation imussa. Nopeat markkinamuutokset yllättävät ikävästi tyytyväiseen olotilaan tuudittautuneet yritykset. Kaikenlaista halutaan kokeilla, mutta aika menee tulipalojen sammutteluun. Informaation määrä kuusinkertaistuu joka vuosi. Tehtävien priorisointi on koko ajan vaikeampaa, vaikka 20 % työstä tuottaa 80 % tuloksista. Muutoksen tarve tunnistetaan, mutta on vaikea päättää mistä aloittaa.

Selvitetäänkö tilannetta ensin?

Myyntiin ja asiakkaiden tyytyväisyyteen satsaaminen on aina järkevää. Rahaa tulee kassaan vain asiakkailta tai pankista lainaamalla. Yrityksen kaikkien toimintojen pitää tukea asiakkaiden palveluprosesseja. Tämä tarkoittaa kaikkia työntekijöitä.

Keskitytään olennaiseen ja selvitetään yrityksesi vahvuudet, kilpailuedut ja asiakastyöskentely kokonaisuudessaan. Läpivalaisemme keskeiset toiminnan osa-alueet, kuten arvot, henkilöstön osaamisen, resurssit, toimintakulttuurin, organisaation, prosessit ja toimintaa tukevat järjestelmät.

Selvityksen pohjalta tehtyjen valintojen perusteella voidaan aloittaa toiminnan ketterä kehittäminen ja valmennukset. Asiakaskokemus on muutoksen toteuttamisen tärkein ohjaava tekijä, siksi kehitystyö aloitetaan myynnin ja asiakaspalvelun kanssa.

Tekemisen määrä kasvaa laadun kustannuksella – onko niin kiire soutaa, että ei ole aikaa vetäistä moottoria käyntiin?

Työelämän ja liiketoiminnan tahti rivakoituu globaalin kilpailun ja digitalisaation imussa. Nopeat markkinamuutokset yllättävät ikävästi tyytyväiseen olotilaan tuudittautuneet yritykset. Kaikenlaista halutaan kokeilla, mutta aika menee tulipalojen sammutteluun. Informaation määrä kuusinkertaistuu joka vuosi. Tehtävien priorisointi on koko ajan vaikeampaa, vaikka 20 % työstä tuottaa 80 % tuloksista. Muutoksen tarve tunnistetaan, mutta on vaikea päättää mistä aloittaa.

Selvitetäänkö tilannetta ensin?

Myyntiin ja asiakkaiden tyytyväisyyteen satsaaminen on aina järkevää. Rahaa tulee kassaan vain asiakkailta tai pankista lainaamalla. Yrityksen kaikkien toimintojen pitää tukea asiakkaiden palveluprosesseja. Tämä tarkoittaa kaikkia työntekijöitä.

Keskitytään olennaiseen ja selvitetään yrityksesi vahvuudet, kilpailuedut ja asiakastyöskentely kokonaisuudessaan. Läpivalaisemme keskeiset toiminnan osa-alueet, kuten arvot, henkilöstön osaamisen, resurssit, toimintakulttuurin, organisaation, prosessit ja toimintaa tukevat järjestelmät.

Selvityksen pohjalta tehtyjen valintojen perusteella voidaan aloittaa toiminnan ketterä kehittäminen ja valmennukset. Asiakaskokemus on muutoksen toteuttamisen tärkein ohjaava tekijä, siksi kehitystyö aloitetaan myynnin ja asiakaspalvelun kanssa.

Osallistava ja valmentava johtaminen on täällä – oletko valmis?

Johtamisen mallit  natisevat uuden sukupolven astuessa työelämän palvelukseen. Hierarkiaa haastetaan – itseohjautuvuus on päivän muotisana. Toimiiko se? Sitouttavatko yhteiset arvot tai pitkäjänteinen työskentelytapa riittävästi? Kilpailutilanteessa pärjääminen vaatii tiimien työn jatkuvaa kehittämistä. Uudet käytännöt on perehdytettävä ja vakiinnutettava arkeen. Yksilöt kaipaavat kuuntelemista, aitoa ymmärtämistä, haastamista ja tukea. Johtamiseen tulee uusia kerroksia ja vaikeusaste kasvaa.

Miten valmentava johtaminen aloitetaan?

Autamme esimiehiä omaksumaan valmentavan johtamisen mallit. Käymme läpi osallistavia menetelmiä ja harjoittelemme niitä käytännössä. He saavat käyttöönsä hyviä työkaluja.

Valmennukset ja harjoitukset liittyvät aina oman arjen työn tilanteisiin ja ongelmiin. Käymme läpi arjen työn ongelmia ja tarpeita esimiesten kanssa etukäteen. Näin valmennus kohdistuu juuri niihin asioihin, joilla on heille eniten merkitystä. Yhdessä opitut asiat otetaan käyttöön saman tien.

Työskentelytapamme perustuu Lean-filosofiaan ja ketterän kehittämisen menetelmiin, joiden avulla on mahdollista pysyä kyydissä nopeassa muutosvauhdissa. Johtotähtenämme on yksinkertaisuus ja käytännönläheisyys.

Osallistava ja valmentava johtaminen on täällä – oletko valmis?

Johtamisen mallit natisevat uuden sukupolven astuessa työelämän palvelukseen. Hierarkiaa haastetaan – itseohjautuvuus on päivän muotisana. Toimiiko se? Sitouttavatko yhteiset arvot tai pitkäjänteinen työskentelytapa riittävästi? Kilpailutilanteessa pärjääminen vaatii tiimien työn jatkuvaa kehittämistä. Uudet käytännöt on perehdytettävä ja vakiinnutettava arkeen. Yksilöt kaipaavat kuuntelemista, aitoa ymmärtämistä, haastamista ja tukea. Johtamiseen tulee uusia kerroksia ja vaikeusaste kasvaa.

Miten valmentava johtaminen aloitetaan?

Autamme esimiehiä omaksumaan valmentavan johtamisen mallit. Käymme läpi osallistavia menetelmiä ja harjoittelemme niitä käytännössä. He saavat käyttöönsä hyviä työkaluja.

Valmennukset ja harjoitukset liittyvät aina oman arjen työn tilanteisiin ja ongelmiin. Käymme läpi arjen työn ongelmia ja tarpeita esimiesten kanssa etukäteen. Näin valmennus kohdistuu juuri niihin asioihin, joilla on heille eniten merkitystä. Yhdessä opitut asiat otetaan käyttöön saman tien.

Työskentelytapamme perustuu Lean-filosofiaan ja ketterän kehittämisen menetelmiin, joiden avulla on mahdollista pysyä kyydissä nopeassa muutosvauhdissa. Johtotähtenämme on yksinkertaisuus ja käytännönläheisyys.

Osallistava ja valmentava johtaminen on täällä – oletko valmis?

Johtamisen mallit natisevat uuden sukupolven astuessa työelämän palvelukseen. Hierarkiaa haastetaan – itseohjautuvuus on päivän muotisana. Toimiiko se? Sitouttavatko yhteiset arvot tai pitkäjänteinen työskentelytapa riittävästi? Kilpailutilanteessa pärjääminen vaatii tiimien työn jatkuvaa kehittämistä. Uudet käytännöt on perehdytettävä ja vakiinnutettava arkeen. Yksilöt kaipaavat kuuntelemista, aitoa ymmärtämistä, haastamista ja tukea. Johtamiseen tulee uusia kerroksia ja vaikeusaste kasvaa.

Miten valmentava johtaminen aloitetaan?

Autamme esimiehiä omaksumaan valmentavan johtamisen mallit. Käymme läpi osallistavia menetelmiä ja harjoittelemme niitä käytännössä. He saavat käyttöönsä hyviä työkaluja.

Valmennukset ja harjoitukset liittyvät aina oman arjen työn tilanteisiin ja ongelmiin. Käymme läpi arjen työn ongelmia ja tarpeita esimiesten kanssa etukäteen. Näin valmennus kohdistuu juuri niihin asioihin, joilla on heille eniten merkitystä. Yhdessä opitut asiat otetaan käyttöön saman tien.

Työskentelytapamme perustuu Lean-filosofiaan ja ketterän kehittämisen menetelmiin, joiden avulla on mahdollista pysyä kyydissä nopeassa muutosvauhdissa. Johtotähtenämme on yksinkertaisuus ja käytännönläheisyys.