Saamme selville miksi myynti ei kasva tai laskee

Muodostamme yhteisen käsityksen tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä

Nopeat voitot kotiin, mitä kannattaa tehdä saman tien

Jos läpivalaisussa ei löydy mitään parannettavaa, et maksa mitään.

Myynnin läpivalaisu

Mistä on kysymys?

Myynnin läpivalaisussa selviää asiakastyöskentelyn ja myynnin tilannekuva.  Pureudumme yrityksesi vahvuuksiin ja toimintamalleihin ja etsimme parannettavaa. Toteutus tehdään puolen päivän työpalaverina, jota pohjustaa ennakkokysely. Läpivalaisuun osallistuvat henkilöt valitaan myynnistä, johdosta, asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja palveluorganisaatiosta. Sopiva työpalaveriin osallistuva ryhmä on 4 – 8 henkilöä (ennakkokyselyyn voidaan ottaa laajempi joukko).

Minkä ongelman ratkaisemme?

Saamme selville miksi myynti hiipuu tai ei kasva odotusten mukaan.

Kenelle läpivalaisu on tarkoitettu?

 • Yritykset, joilla on myyntiorganisaatio kentällä
 • Maahantuonti/tukkukauppa tai PK-teollisuusyritys, jonka myynti tapahtuu erilaisten jakelukanavien kautta
 • Kaikki yritykset, jotka haluavat tehostaa myyntiään

Mitä hyötyjä saat?

 • Käytännöllinen arjen tekemiseen perustuva työskentelytapa tuo tehokkaasti esille oikeat asiat
 • Ulkopuolisella toteuttajalla ei ole vallitseviin uskomuksiin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin liittyviä harhoja
 • Ajallinen ja taloudellinen investointi on pieni hyötyihin nähden

Myynnin läpivalaisu

Mistä on kysymys?

Myynnin läpivalaisussa selviää asiakastyöskentelyn ja myynnin tilannekuva.  Pureudumme yrityksesi vahvuuksiin ja toimintamalleihin ja etsimme parannettavaa. Toteutus tehdään puolen päivän työpalaverina, jota pohjustaa ennakkokysely. Läpivalaisuun osallistuvat henkilöt valitaan myynnistä, johdosta, asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja palveluorganisaatiosta. Sopiva työpalaveriin osallistuva ryhmä on 4 – 8 henkilöä (ennakkokyselyyn voidaan ottaa laajempi joukko).

Minkä ongelman ratkaisemme?

Saamme selville miksi myynti hiipuu tai ei kasva odotusten mukaan.

Kenelle läpivalaisu on tarkoitettu?

 • Yritykset, joilla on myyntiorganisaatio kentällä
 • Maahantuonti/tukkukauppa tai PK-teollisuusyritys, jonka myynti tapahtuu erilaisten jakelukanavien kautta
 • Kaikki yritykset, jotka haluavat tehostaa myyntiään

Mitä hyötyjä saat?

 • Käytännöllinen arjen tekemiseen perustuva työskentelytapa tuo tehokkaasti esille oikeat asiat
 • Ulkopuolisella toteuttajalla ei ole vallitseviin uskomuksiin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin liittyviä harhoja
 • Ajallinen ja taloudellinen investointi on pieni hyötyihin nähden

Myynnin läpivalaisu

Mistä on kysymys?

Myynnin läpivalaisussa selviää asiakastyöskentelyn ja myynnin tilannekuva.  Pureudumme yrityksesi vahvuuksiin ja toimintamalleihin ja etsimme parannettavaa. Toteutus tehdään puolen päivän työpalaverina, jota pohjustaa ennakkokysely. Läpivalaisuun osallistuvat henkilöt valitaan myynnistä, johdosta, asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja palveluorganisaatiosta. Sopiva työpalaveriin osallistuva ryhmä on 4 – 8 henkilöä (ennakkokyselyyn voidaan ottaa laajempi joukko).

Minkä ongelman ratkaisemme?

Saamme selville miksi myynti hiipuu tai ei kasva odotusten mukaan.

Kenelle läpivalaisu on tarkoitettu?

 • Yritykset, joilla on myyntiorganisaatio kentällä
 • Maahantuonti/tukkukauppa tai PK-teollisuusyritys, jonka myynti tapahtuu erilaisten jakelukanavien kautta
 • Kaikki yritykset, jotka haluavat tehostaa myyntiään

Mitä hyötyjä saat?

 • Käytännöllinen arjen tekemiseen perustuva työskentelytapa tuo tehokkaasti esille oikeat asiat
 • Ulkopuolisella toteuttajalla ei ole vallitseviin uskomuksiin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin liittyviä harhoja
 • Ajallinen ja taloudellinen investointi on pieni hyötyihin nähden

Näin se tehdään

Päätetään läpivalaisuun osallistuvat henkilöt, toteutuspaikka ja aika. Käymme läpi yrityksen perustiedot ja myynnin tilanteen.

Sovituille henkilöille lähtee ennakkokysely, johon vastaaminen vie kymmenisen minuuttia. Vastausten perusteella valmistellaan käsiteltävät aiheet.

Pidämme työpajan, käymme läpi asioita ja kirjaamme ylös ideoita.

Saatte raportin josta selviää mitä kannattaa tehdä heti ja mitä kehittää pidemmällä aikavälillä. Se sisältää tärkeimmät löydökset, johtopäätökset ja suositellut jatkotoimenpiteet.

Käymme raportin läpi yhdessä.

Tällaisia asioita käsitellään

Ennakkotehtävän vastauksissa esiintyvä hajonta viittaa siihen, että yrityksessä on erilaisia käsityksiä samoista asioista. Keskustelu näitä aiheista avaa usein uusia näkökulmia myynnin ja asiakastyön toteuttamiselle.
Keskustelemme paljon asiakaskannasta, tuotteista ja myynnin rakenteesta.

Päivittäisen myyntityön ja markkinoinnin elementtejä muuttamalla asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa. Pohdimme organisaationne erilaisia rooleja myynnin ja asiakkaiden hoitomallien kannalta – miten asiakastyöhön saadaan laajempi joukko osaajia mukaan. Myyjien ja asiakaspalvelun käytännön kokemus ja näkemys saadaan hyötykäyttöön.

Paljonko aikaa tarvitaan?

Suunnittelu- ja raportointipalaverit kestävät kumpikin noin tunnin ja työpaja puoli päivää.

Hinta

1.590 € (tähän lisätään arvonlisävero ja toteutuneet kulut)