Palvelut – asiakaspalautteita

 • Ihmisten heräävä innostus.

 • Uusia ajatuksia, laajempi katse bisnekseen.

 • Paljon asioita, jotka olisi pitänyt jo aiemmin nostaa pöydälle.

 • Strategiaa mietitään yhdessä, jolloin kaikki ottavat ehkä enemmän vastuuta sen toteuttamisessa.

 • Aikataulussa pysyminen ja yhteenvedot.

 • Ryhmässä tekemisen kulttuuri. Konkreettisia parannuskeinoja

 • Projekti eroaa normaalista työstä: virkistävää ja innostavaa.

 • Hyvä saada uusia näkökulmia, myymälään sekä kaupankäyntiin, hyviä keskusteluja

 • Kokonaisuutena hyvä ja antoisa koulutus

 • Huippufiilis, sitoutuminen

 • Tiimityötä uusien ihmisten kanssa.

 • Ideamyrsky, joka käynnistyi koko tiimin voimin.

 • Ryhmätyötoiminta ja niiden purkamistapa toimii.

 • Paljon hyödyllistä tietoa. Näitä voisi käydä läpi useamminkin.

 • Avoin ja mutkaton ilmapiiri.

 • Koko jengi mukana strategiatyössä.

 • Nopea tahti. Konkretiaan tähtäävä lopputulos.

 • Hyvät ja kiinnostavat toimeksiannot.

 • Päivän pituus sopiva. Tunne siitä, että strategia on meidän kaikkien yhteinen asia.

 • Hyvä että jäsennetään ilmassa leijuvia ideoita.

 • Tulevaisuus on mahdollisuus. Fiilis hyvä olla pohtimassa firman strategiaa.

 • Uusia näkökulmia, hyvä asenne!

 • Kivaa että käytiin läpi. Asiat on nyt paperilla. Otetaan vastuuta!

 • Herätti miettimään toimialan kehitystä ja toi uusia ajatuksia.

 • Koko porukka mukana.

 • Hyvä kattava kokonaisuus, joka sitouttaa porukan yhteiseen tavoitteeseen - myynnin kasvuun!

 • Kaikki osallistuivat ja antoivat panoksensa, samat ajatukset, yhtenevää ajattelua

 • Hienoa, että kaikki, koko henkilökunta otetaan mukaan strategiatyöhön.

 • Kiinnostavat alustukset aiheeseen.

 • Esa on innostava!

Palvelut – asiakaspalautteita

 • Nopea tahti. Konkretiaan tähtäävä lopputulos.

 • Hyvä saada uusia näkökulmia, myymälään sekä kaupankäyntiin, hyviä keskusteluja

 • Hienoa, että kaikki, koko henkilökunta otetaan mukaan strategiatyöhön.

 • Hyvä kattava kokonaisuus, joka sitouttaa porukan yhteiseen tavoitteeseen - myynnin kasvuun!

 • Ihmisten heräävä innostus.

 • Kiinnostavat alustukset aiheeseen.

 • Kivaa että käytiin läpi. Asiat on nyt paperilla. Otetaan vastuuta!

 • Aikataulussa pysyminen ja yhteenvedot.

 • Tiimityötä uusien ihmisten kanssa.

 • Hyvät ja kiinnostavat toimeksiannot.

 • Koko porukka mukana.

 • Koko jengi mukana strategiatyössä.

 • Kaikki osallistuivat ja antoivat panoksensa, samat ajatukset, yhtenevää ajattelua

 • Herätti miettimään toimialan kehitystä ja toi uusia ajatuksia.

 • Hyvä että jäsennetään ilmassa leijuvia ideoita.

 • Ryhmässä tekemisen kulttuuri. Konkreettisia parannuskeinoja

 • Ideamyrsky, joka käynnistyi koko tiimin voimin.

 • Ryhmätyötoiminta ja niiden purkamistapa toimii.

 • Projekti eroaa normaalista työstä: virkistävää ja innostavaa.

 • Paljon hyödyllistä tietoa. Näitä voisi käydä läpi useamminkin.

 • Uusia ajatuksia, laajempi katse bisnekseen.

 • Esa on innostava!

 • Päivän pituus sopiva. Tunne siitä, että strategia on meidän kaikkien yhteinen asia.

 • Avoin ja mutkaton ilmapiiri.

 • Strategiaa mietitään yhdessä, jolloin kaikki ottavat ehkä enemmän vastuuta sen toteuttamisessa.

 • Huippufiilis, sitoutuminen

 • Uusia näkökulmia, hyvä asenne!

 • Tulevaisuus on mahdollisuus. Fiilis hyvä olla pohtimassa firman strategiaa.

 • Kokonaisuutena hyvä ja antoisa koulutus

 • Paljon asioita, jotka olisi pitänyt jo aiemmin nostaa pöydälle.

Palvelut – asiakaspalautteita

 • Avoin ja mutkaton ilmapiiri.

 • Hyvä että jäsennetään ilmassa leijuvia ideoita.

 • Nopea tahti. Konkretiaan tähtäävä lopputulos.

 • Tulevaisuus on mahdollisuus. Fiilis hyvä olla pohtimassa firman strategiaa.

 • Koko jengi mukana strategiatyössä.

 • Paljon hyödyllistä tietoa. Näitä voisi käydä läpi useamminkin.

 • Paljon asioita, jotka olisi pitänyt jo aiemmin nostaa pöydälle.

 • Hienoa, että kaikki, koko henkilökunta otetaan mukaan strategiatyöhön.

 • Hyvä kattava kokonaisuus, joka sitouttaa porukan yhteiseen tavoitteeseen - myynnin kasvuun!

 • Uusia ajatuksia, laajempi katse bisnekseen.

 • Tiimityötä uusien ihmisten kanssa.

 • Herätti miettimään toimialan kehitystä ja toi uusia ajatuksia.

 • Aikataulussa pysyminen ja yhteenvedot.

 • Hyvät ja kiinnostavat toimeksiannot.

 • Ideamyrsky, joka käynnistyi koko tiimin voimin.

 • Kivaa että käytiin läpi. Asiat on nyt paperilla. Otetaan vastuuta!

 • Kaikki osallistuivat ja antoivat panoksensa, samat ajatukset, yhtenevää ajattelua

 • Kiinnostavat alustukset aiheeseen.

 • Koko porukka mukana.

 • Strategiaa mietitään yhdessä, jolloin kaikki ottavat ehkä enemmän vastuuta sen toteuttamisessa.

 • Huippufiilis, sitoutuminen

 • Hyvä saada uusia näkökulmia, myymälään sekä kaupankäyntiin, hyviä keskusteluja

 • Kokonaisuutena hyvä ja antoisa koulutus

 • Ryhmätyötoiminta ja niiden purkamistapa toimii.

 • Projekti eroaa normaalista työstä: virkistävää ja innostavaa.

 • Ryhmässä tekemisen kulttuuri. Konkreettisia parannuskeinoja

 • Uusia näkökulmia, hyvä asenne!

 • Ihmisten heräävä innostus.

 • Esa on innostava!

 • Päivän pituus sopiva. Tunne siitä, että strategia on meidän kaikkien yhteinen asia.

Johtaminen

Johtaminen digitaalisessa maailmassa

Keskittyminen kiireen keskellä

Valmentava johtamistyyli

Asiakaskokemus

Johdon ja henkilöstön Yin – yang

Asiakasymmärryksestä toimenpiteisiin

Lopeta ensin – aloita sitten

Asiakashallinta

Asiakasluokittelun strateginen merkitys

Jakelukanavan ohjauspaneeli

Retail is detail – asiakassuunnittelu