Eurooppalainen hinnoittelu

Hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää kaupalliset ehdot ja hinnoittelupolitiikka Euroopan tasolla.

Projektiryhmään kuuluivat ylin johto ja maiden edustajat. Työstimme mallia kaksi vuotta ennen sen lanseerausta.
Valmistelutyössä käytiin aktiivista keskustelua paikallisen myyntijohdon ja avainasiakkaiden kanssa. Kommentit ja ehdotukset vietiin kehitysryhmään ja huomioitiin suunnittelussa. Lanseerauksen lähestyessä vedin kattavan valmennusohjelman myynnille uudesta sopimusmallista ja sen vaikutuksista asiakastyöhön. Uuden mallin myyminen asiakkaille oli myös keskeinen osa sisältöä. Osallistuin asiakkaiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Ne olivat värikkäitä ja mielenkiintoisia.

Käyttöönoton jälkeen sain kutsun viiden henkilön työryhmään, joka teki tarvittavat hienosäädöt sopimusmalliin saadun palautteen perusteella. Tekemämme muutokset toteutettiin saman tien kaikkialla Euroopassa. Projekti oli varmasti luokassaan yksi suurimpia maailmassa – varsinkin kun huomioidaan että kansainvälisiä lakeja noudatettiin tinkimättä.