Jakelutiemarkkinointi

Promootiotoiminta oli jatkunut myynnin ohjaamana pitkään. Käytössä olevat resurssit liikkuivat asiakkaalta toiselle ilman ennakkosuunnittelua, tavoitteita ja agendaa. Operaatio oli kallis ja tuloksia ei voitu mitata. Asiakkaiden vaatimusten kasvaessa ja kilpailun kiristyessä asialle piti tehdä jotakin.

Laadin suunnitelman, jonka tarkoituksena oli saavuttaa ylivoima jakelutiessä. Toteutuksessa entiset resurssit ajettiin alas ja parhaat palveluntarjoajat kilpailutettiin uusilla vaatimuksilla. Valitun kumppanin kanssa rakennettiin tehokas alueellinen malli, jonka avulla määrällinen panos tuplaantui samalla investoinnilla. Toteuttajien huolellinen valinta ja kouluttaminen toi nopeasti suuria parannuksia laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Tämä näkyi vahvana kasvuna myynnissä ja markkinaosuuksissa.

Jakelutien hoitomallin avulla onnistuimme sitouttamaan myymälämyyjiä, parantamaan myyntiosaamista ja torjumaan kilpailijoita tehokkaasti vuosien ajan.